PHYSIO Cycle 600

Thiết bị tập chi dưới kiểu xe đạp rèn luyện thể chất.