PHYSIO Cross 600

Thiết bị tập rèn luyện thể chất đồng thời cho chi trên và chi dưới