CYCLE 400

  • Dòng xe Cycle là model bán tốt nhất của hãng trên thế giới cho phép người sử dụng luyện nhiều bài tập khác nhau và cho phép báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện.
  • Thiết bị dễ hiệu chuẩn và dễ kiểm tra khi đang sử dụng.
  • Các giá trị kết quả báo cáo luôn chính xác.
  • Dòng xe Cycle được thiết kế linh hoạt phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Phần yên xe có thể dịch chuyển lên xuống hoặc tiến lên phía trước lùi ra sau.
  • Dễ sử dụng với 4 phím điều khiển.