Ông Đinh Chí Thành

Ông Đinh Chí Thành hiện là trưởng đại diện Hãng thiết bị y tế Physiomed – CHLB Đức tại Việt Nam

Tin liên quan