XE ĐẠP TẬP VẬN ĐỘNG

827E

Xe cho phép người sử dụng luyện nhiều bài tập khác nhau và cho phép báo cáo kết quả toàn diện về nhịp tim, năng lượng tiêu thụ, quãng đường và thời gian tập

Xem thêm

CYCLE 400

Dòng xe Cycle là model bán tốt nhất của hãng trên thế giới cho phép người sử dụng luyện nhiều bài tập khác nhau và cho phép báo cáo kết quả kiểm tra toàn diện.

Xem thêm