Thiết bị Vận động trị liệu

Vận động trị liệu là thực hiện các vận động, các tư thế hoặc các hoạt động thể lực của cơ thể một cách có hệ thống và kế hoạch nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Vận động trị liệu mang lại những hiệu quả như sau: Tăng sức mạnh cho cơ, tăng sức bền của cơ thể và tăng dần khả năng chịu đựng, phục hồi và duy trì tầm vận động của khớp, điều hòa vận động