Thiết bị Thủy trị liệu

Thủy trị liệu là phương pháp trị liệu sử dụng lực của nước để tác động lên mặt ngoài cơ thể cũng như thông qua môi trường nước để thẩm thấu các loại thuốc qua da của người bệnh.

Nước là một môi trường thuận tiện để trao đổi nhiệt lượng với cơ thể, để tạo sức ép và sự kích thích cơ học trên mặt da và để thực hiện sự đề kháng hay trợ giúp đối với các cử động chủ động.

Thủy trị liệu có nhiều phương pháp như: thủy trị liệu toàn thân, thủy trị liệu tứ chi, kích thích cơ học kết hợp điện phân trong môi trường nước