THIẾT BỊ TẬP CƯỠNG BỨC

Thiết bị tập cưỡng bức chi dưới

Artromot-K1 dùng cho bệnh nhân luyện tập khớp gối và khớp hông. Hệ thống được thiết kế thành khối vững chắc có bộ điều khiển phạm vi tập tính bằng góc độ.

Xem thêm

Thiết bị tập cưỡng bức chi trên

Artromot-S3 dùng cho bệnh nhân luyện tập khớp tay và khớp vai. Hệ thống được thiết kế thành khối vững chắc có bộ điều khiển phạm vi tập tính bằng góc độ.

Xem thêm