Thiết bị nhiệt trị liệu

Nhiệt trị liệu một trong những phương pháp điều trị của vật lý trị liệu, trong đó sử dụng các tác nhân gây nhiệt để mang lại hiệu quả điều trị
Tùy theo nhiệt độ của tác nhân gây nhiệt, chia thành 2 loại: nhiệt nóng ( có nhiệt độ từ trên 37°C đến khoảng 45 – 50°C ) và nhiệt lạnh ( thường dưới 15°C )