ĐO TÍN HIỆU PHẢN HỒI SINH HỌC

COBS FeedBack

Thiết bị COBS sử dụng để đo tín hiệu phản hồi của thể lực, khả năng giữ thăng bằng và khả năng phối hợp trong lĩnh vực thể thao,PHCN bằng những tín hiệu phản hồi cần thiết trực tiếp bằng bảng biểu hoặc âm thanh.

Xem thêm