HỆ THỐNG THUỶ TRỊ LIỆU

Hệ thống thủy trị liệu tứ chi

Hệ thống WORISHOFEN – GIVZ được ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ chất liệu, kết cấu, điện tử vào việc thiết kế đã tạo ra một sản phẩm có kiểu dáng hiện đại trang nhã mà vẫn đảm bảo cho công tác điều trị một cách chính xác.

Xem thêm

Hệ thống thủy trị liệu toàn thân

Hệ thống thủy trị liệu toàn thân được ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ chất liệu, kết cấu, điện tử vào việc thiết kế đã tạo ra một sản phẩm có kiểu dáng hiện đại trang nhã mà vẫn đảm bảo cho công tác điều trị một cách chính xác

Xem thêm