HỆ THỐNG TẬP ĐỨNG VÀ GIỮ THĂNG BẰNG

THERA-TRAINER Balo

Tập đứng và tập đi là thao tác vận động quan trọng hàng đầu đối với con người. Đứng an toàn và giữ thăng bằng tốt là yêu cầu cơ bản cho bước tập đi về sau. Lần đầu tiên xuất hiện, THERA-Trainer giúp cho bệnh nhân bị suy giảm khả năng vận động có thể tự đứng và giữ thăng bằng qua đó những hoạt động khó khăn hàng ngày sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Xem thêm