DỤNG CỤ TẬP PHCN

Cable Column Vertical

Thiết bị tập thông qua động tác kéo xuống theo phương thẳng đứng để tập luyện, rèn luyện thể chất

Xem thêm

Cable Column Explosive

Thiết bị sử dụng ròng rọc để tập luyện, phát triển thể chất

Xem thêm

Crunch machine

Thiết bị tập cơ bụng

Xem thêm

Trunk lift machine

Thiết bị tập cơ lưng trên mặt phẳng nghiêng

Xem thêm

Trunk rotation

Thiết bị tập vận động kết hợp nhóm cơ lưng và cơ bụng

Xem thêm

Trunk extension/flexion

Thiết bị tập vận động nhóm cơ lưng

Xem thêm

Rowing/chest press

Thiết bị tập vận động nhóm cơ bả vai và cơ ngực

Xem thêm

Pulldown/dip

Thiết bị tập vận động bả vai và cánh tay

Xem thêm

Leg press

Thiết bị tập vận động cơ hông và đùi trước

Xem thêm

Leg extension/curl

Thiết bị tập vận động cơ tứ đầu đùi

Xem thêm
12