SÓNG NGẮN TRỊ LIỆU

PHYSIOTHERM – S

Thiết bị điều trị PHYSIOTHERM-S cho phép phát ra năng lượng liên tục và xung cho các ứng dụng nhiệt và bề mặt. Có thể lựa chọn giữa phương pháp trường tụ điện để làm nóng đồng nhất các lớp mô cũng như phương pháp trường cuộn (tùy chọn) để điều trị chọn lọc các mô có cấu trúc dẫn tốt như mô liên kết và cơ. Ngoài việc hiển thị đồ họa, tính năng kết hợp tự động đảm bảo sự phát triển ổn định của nhiệt và ngăn ngừa việc sử dụng quá liều bằng cách giảm điện nếu có vấn đề.

Xem thêm