ĐIỆN XUNG TRỊ LIỆU

PHYSIOMED – Jubilee

PHYSIOMED – JUBILEE được thiết lập hệ điều khiển bằng bộ vi xử lý cho phép điều trị nhiều nhóm cơ cùng một lúc hay điều trị chung cho toàn bộ sự vận động cơ bằng dòng trung tần và thấp tần .

Xem thêm