ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRỊ LIỆU

MAG – Expert với tấm ốp

MAG – Expert với tấm ốp từ trường là một trong những cấu hình chọn lựa của máy từ trường toàn thân MAG-Expert, được sử dụng để điều trị khu trú những vùng nhỏ trên cơ thể (tay, chân …)

Xem thêm

MAG – Expert với ống từ trường đường kính 300mm

MAG – Expert với ống từ trường đường kính 300mm là một trong những cấu hình chọn lựa của máy từ trường toàn thân MAG – Expert, được sử dụng để điều trị những vùng vừa và nhỏ trên cơ thể (cánh tay, chân, đầu …)

Xem thêm

MAG – Expert với ống từ trường đường kính 600mm

MAG – Expert với tống từ trường đường kính 600mm là một trong những cấu hình chọn lựa của máy từ trường toàn thân MAG – Expert, được sử dụng kết hợp với giường nằm để điều trị toàn thân.

Xem thêm