ĐIỆN CHÂM ĐA NĂNG

RE-1011

Máy dùng kim châm cứu thông thường để làm điện châm như máy điện châm thông thường, ngoài ra máy có thể sử dụng loại kim châm cứu công nghệ hiện đại SSP làm châm cứu mà không xuyên qua da vào huyệt.

Xem thêm